Huiswerk groep 4A

Nieuwsbegrip

U kunt iedere week met uw kind begrijpend lezen oefenen via school.nieuwsbegrip.nl
Uw kind heeft hiervoor een inlogcode ontvangen.
Iedere dinsdag komt er een nieuwe les over een onderwerp dat die week in het nieuws is geweest. Erg leerzaam en leuk! Help uw kind er wel bij, want het is erg moeilijk!

 

Tafels

We hebben alle tafels gedaan! Een aantal kinderen moet nog een tafeltoets inhalen omdat ze deze niet gehaald hadden. Zij hebben dan een boekje meegekregen om deze tafel(s) te oefenen.
De kinderen die alle tafels gehaald hebben, hebben hun tafeldiploma mee naar huis gekregen. Heel knap!!

 

Spelling

We werken in blok 8 aan de volgende regels:

- Lachen (In sommige woorden hoor je /g/, maar je schrijft ch. De woorden met ch moet je onthouden.)

- Panda (Hoor je aan het eind van een woord /aa/, /oo/ of /uu/, schrijf je a, o of u. Hoor je /ee/, dan schrijf je er twee.)

- Molen (Hoor je aan het eind van een klankgroep een lange klank, dan schrijf je a, e, o of u. Je hoort hem lang, maar schrijft hem kort.)

 

Taal en woordenschat

We zijn momenteel bezig in thema 8: op reis

De kinderen leren woorden bij het thema 'de speurtocht' en 'op stap'.

Alle doelen hangen op het doelenbord in de klas. Neem gerust een kijkje in de klas of maak een foto van de doelen!

Dinsdag 26 juni krijgen de kinderen de laatste toets van taal en woordenschat, thema 8.

De kinderen hebben de woorden van woordenschat en de onderwerpen van de taallessen mee naar huis gekregen. Wilt u dit met ze oefenen?