Huiswerk groep 5

Week 43 (23 t/m 27 oktober)

Met spelling gaan de kinderen woorden schrijven met -ig op het eind. Regel: hoor je aan het eind van een meerlettergrepig woord /ug/, dan schrijf je -ig.

Met rekenen gaan de kinderen verder met deelsommen maken en de tafels van 0 tm 8 en 10 herhalen.

Met taal gaan we herhalen of verrijken: volgorde van het alfabet en werkwoorden in de t.t. en v.t.


Dinsdag 24 oktober:

Maken: blz 11 uit het tafelboekje.

 

Vrijdag 13 oktober:

Nieuwsbegrip (leerlingen zijn wel vrij, maar nieuwsbegrip moet gemaakt zijn.)