Huiswerk en weekplanning

Beste ouders/verzorgers,

We zijn deze week begonnen met de afname van de Cito Toetsen. De woordenschat toets is achter de rug en op dit moment zijn we bezig met rekenen en lezen.

Hierbij het huiswerk en de planning voor de komende week:

- Maandag 20 januari 2020
Rekenen (redactiesommen)
Log in op www.redactiesommen.nl
Ga naar oefenen
Inloggen: het wachtwoord is: Hoeksteen6
Zoek je eigen naam
Maak: taak 20 januari

- Dinsdag 21 januari 2020
Spelling bladzijde 3 en 4 van het huiswerkboekje.

- Woensdag 22 januari 2020
Nieuwsbegrip 'Aart Staartjes overleden'
Toets Taal thema 4, de woordjes om te leren zijn woensdag 15 januari mee naar huis gegeven.

- Donderdag 23 januari 2020
Ivm een evenement in het zwembad is er vandaag géén zwemles.

- Vrijdag 24 januari 2020
Geen bijzonderheden.

Met vriendelijke groeten,
Juf Sacha en Juf Mariska