Huiswerk groep 7/8

Huiswerk  (14 januari t/m 18 jauari 2019)


Maandag

Groep 7: woordenschat thema 15

Groep 8: Op naar 't VO bladzijde 32 en 33

 

Dinsdag

Groep 7 en 8: redactiesommen week 13

 

Groep 7 en 8: toets Engels unit 2

 

 

Woensdag

Groep 8: opdracht 13

 

Donderdag

Groep 7: werkwoordspelling bladzijde 36 en 37

Groep 8: werkwoordspelling bladzijde 30 en 31

 

Vrijdag

Groep 7 en 8: Nieuwsbegrip, Container aangespoeld