Lekker Fit

Onze school is een Lekker Fit school, dit betekent dat wij een aantal keuzes gemaakt hebben op dat gebied. Hieronder staan een aantal regels die wij als school hanteren:

- Alle groepen hebben bij ons op school meer bewegingslessen dan op  andere scholen

- Wij zijn een voorstander van water drinken. Alle kinderen krijgen van school een bidon. Deze kunnen zij ’s morgens vullen en op hun tafel zetten.

- Wij nemen ieder jaar twee maal een Lekker Fit meting af en rapporteren de uitslagen hiervan aan de ouders. De gegevens worden ook anoniem aan de gemeente verstrekt omdat zij het project financieren. Hiervoor moeten de ouders bij inschrijving wel een toestemmingsformulier tekenen. Wij gaan ervan uit dat u, in het belang van uw kind, dit ook zult doen.

- Wij vragen u ook om uw kind met zijn haar verjaardag een eenvoudige gezonde traktatie mee te geven. Wij hebben liever geen chips of snoep, maar fruit of een klein cadeautje wordt door de andere kinderen ook zeker op prijs gesteld. Wanneer het kind een gezonde traktatie bij zich heeft maakt de leerkracht hier een foto van. Deze wordt op speciale borden in de school gehangen. Een keer per jaar trekken wij hieruit een foto. Voor dit kind wordt het volgend jaar in het speellokaal een verjaardagsfeest georganiseerd.

- Wij geven naast de standaardvakken ook lessen over gezond leven en gezond eten en drinken.

Onze coördinator 'Lekker Fit' is meester Rik Heeres