Onze kracht

Morgen gebeurt het. Daar moeten we kinderen op voorbereiden en dat is een belangrijke opdracht van het onderwijs. Wij vinden het dan ook belangrijk om kinderen naast het bijbrengen van kennis, zoals taal en rekenen, ook vaardigheden aan te leren zoals het zelfstandig problemen oplossen, op een prettige manier met elkaar omgaan en samenwerken. Vaardigheden van de toekomst. Zorgen voor elkaar, zowel leerlingen onderling als leerkrachten en leerlingen.


Samen: Wij zorgen voor uw kind, uw grootste bezit. Dit willen wij samen doen door gezamenlijk te bekijken en te bespreken wat goed is voor uw kind en wat bij uw kind past. Echte samenwerking met wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Dit betekent dat wij samen met u en uw kind gaan bespreken hoe we het leren vorm gaan geven. Ruimte creëren voor u en uw kind.

Ouderkamer: Al enkele jaren kunt u voor vele vragen terecht in onze ouderkamer. Onze medewerker ouderbetrokkenheid staat hier voor u klaar voor uw vragen en organiseert bijeenkomsten over verscheidene thema’s.

 

Bibliotheek: Op school hebben wij de beschikking over een mooie bibliotheek. In deze bibliotheek is een zeer uitgebreide collectie van ongeveer 4400 boeken aanwezig. Deze collectie bestaat uit leesboeken op verschillende niveaus, informatieve boeken en prentenboeken. Daarnaast hebben we een aantal Engelse boeken en boeken speciaal voor kinderen met dyslexie. Voor de uitleen hebben wij een professioneel uitleensysteem en iedere leerling heeft een eigen bibliotheekpasje. Dagelijks zijn er moeders in de bibliotheek aanwezig, zodat de leerlingen boeken kunnen lenen. Door regelmatig nieuwe boeken aan te schaffen, bijvoorbeeld tijdens de Kinderboekenweek en de Nationale voorleesdagen, houden wij onze collectie up-to-date.

 

Tutor rekenen: In samenwerking met de Kinderfaculteit organiseren wij in de groepen 7 en 8 tutor rekenen. Tijdens het tutor rekenen gaan twee leerlingen vier keer in de week één uur rekenen onder begeleiding van een tutor. In groep zeven worden deze leerlingen random gekozen. De kinderen die niet worden gekozen, komen aan de beurt wanneer ze in groep 8 zitten. Met dit project hopen wij het rekenniveau van onze leerlingen te vergroten en te optimaliseren.

Doelen zichtbaar maken in de onderbouw: Doelen zichtbaar maken, wat moeten u zich daar nu bij voorstellen? Hoe kun je aan een kleuter zichtbaar maken wat hij of zij gaat leren? Met deze vragen hebben we ons in de onderbouw bezig gehouden. Als u nu een kijkje neemt in een van de kleuterklassen, ziet u op het bord een ‘doelenvierkant’. Dit is een kader waarin je terug kunt zien welke kleur, vorm, cijfer, letter en begrip er deze week behandeld wordt in de klas. Soms hangt er ook een plaat uit de methode Goed Gedaan!. Ook op de gang is het nu zichtbaar waar we aan werken. U als ouders kunt elke week lezen welke lesstof er centraal staat. Benieuwd wat er deze week bij de kleuters op het programma staat? U weet nu waar u het kunt vinden!

Doelen zichtbaar maken in de midden-/bovenbouw: In de midden- bovenbouw maken we kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Bij rekenen, taal, spelling en woordenschat bespreken we aan het begin van een nieuw blok de doelen voor de komende tijd. We kijken samen met de leerlingen wat ze al kunnen en wat ze nog moeten oefenen. Op deze manier worden kinderen zelf bewust waar ze al goed in zijn en waar ze nog hulp bij nodig hebben. We vertellen aan het begin van de lessen aan welk doel we werken. Hierdoor weten onze leerlingen wat ze in die les kunnen leren. Aan het einde van de les evalueren we samen of de doelen behaald zijn. In iedere klas is er een bord waarop de doelen staan waar we aan werken. U kunt altijd kijken met welke leerstof uw kind op dit moment aan het werk is. Ook ziet u regelmatig werk hangen van uw kind met het doel erbij. Ook met de cito toetsen stellen we doelen als leerkrachten voor de kinderen. Zo kijken we of kinderen voldoende groeien in hun leren. De leerkrachten van de Hoeksteen hebben hierover zelf studiedagen gevolgd zodat we het maximale resultaat uit uw kind kunnen halen.

 

Lekker fit: Bewegen en gezond eten en drinken hebben een positief effect op het gewicht en de fitheid van kinderen. Bij Lekker Fit! staat het stimuleren van water drinken als alternatief voor het drinken van gezoete drankjes daarom centraal. Als een basisschool Lekker Fit! is dan wordt er op die school extra aandacht besteed aan een gezonde en actieve leefstijl van alle leerlingen. Dit wordt gerealiseerd doordat alle groepen 3 beweegmomenten onder schooltijd in de week aangeboden krijgen. Daarnaast kunnen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 na schooltijd vrijblijvend deelnemen aan extra beweegaanbod. Voor de groepen 1 en 2 is er een speciaal Lekker Fit! kleuterprogramma opgesteld waar spelenderwijs ‘bewegen’ en ‘groente en fruit’ blijvend aan bod komen.