Schooltijden en opvang

Onze schooltijden:

Dag:

Tijd:

Maandag

08:30 – 14:30 uur

Dinsdag

08:30 – 14:30 uur

Woensdag

08:30 – 12:30 uur

Donderdag

08:30 – 14:30 uur

Vrijdag

08:30 – 14:30 uur

 

Voor aanvang van de schooltijd gaat er een bel en bestaat de mogelijkheid voor de leerlingen en ouders om gedurende 10 minuten in te stromen naar de lokalen. Leerlingen van groep 1, 2 en 3 mogen naar de groepen worden gebracht. Leerlingen van groep 4 t/m 8 lopen zelfstandig naar de groep. Wanneer de 2e bel gaat moeten alle kinderen in de klas zijn en willen wij met de lessen beginnen. U mag dan als ouder niet meer naar binnen. 

De school werkt met ingang van schooljaar 2016-2017 via een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op school lunchen en niet meer  naar huis gaan. De leerlingen eten en drinken rond lunchtijd 15 minuten in de eigen klas met de eigen leerkracht. Vervolgens spelen de leerlingen 30 minuten buiten onder leiding vaan de tussenschoolse opvang. De eigen leerkracht heeft dan pauze.

Wij vragen u om uw kind een gezonde lunch mee te geven in een stevige broodtrommel. Brood, fruit en iets te drinken zorgt ervoor dat de leerlingen in de middag weer vol energie verder kunnen met leren.

Na schooltijd, in de weekenden en in sommige vakanties zijn er mogelijkheden om uw kind in te schrijven voor naschoolse activiteiten via De Kinderfaculteit. Op de website van De Kinderfaculteit kunt u hier meer informatie over vinden.

Voor de voorschoolse opvang en de naschoolse opvang werken we samen met KSH en Kiddoozz.

U kunt met hen contact opnemen voor een afspraak en / of inschrijving.