Speerpunten

Snappet: Na een succesvol jaar in groep 5 tot en met 8 hebben we besloten om het werken met Snappet komend schooljaar een vervolg te geven. We gaan tablets in groep 5 en 6 en Chromebooks in groep 7 en 8 inzetten. We gebruiken Snappet bij de verwerking van de volgende vakken: rekenen, begrijpend lezen, taal en spelling. Kinderen kunnen met Snappet werken aan hun eigen leerdoelen en op hun eigen niveau! Onderzoek heeft uitgewezen dat het werken met Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas. We hebben erg veel zin om hiermee verder aan de slag te gaan!

 

 

Lekker fit: Het aankomende schooljaar willen we ons gaan richten op Lekker Fit traktaties en het waterbeleid. Lekker Fit! Trakteren is simpel en bestaat uit weinig regels. Daardoor is veel mogelijk en past het bij alle culturen. De traktatie is klein en bevat daardoor weinig calorieën zodat kinderen voldoende eetlust over houden. De kinderen krijgen minder vet, suiker en zout binnen. Waarom Lekker Fit! Trakteren? Traktaties bestaande uit snoep, chocolade en chips zijn ‘extra’ producten die je voor je gezondheid niet nodig hebt. Als een kind vaak deze extra’s eet, krijgt het te veel suiker, zout en vet binnen. Dat is schadelijk voor de gezondheid en de tanden. Maar trakteren op iets lekkers kan ook Lekker Fit! Dit doe je daarom met één kleine (eetbare) traktatie per kind. Zo houden de kinderen voldoende trek over voor de hoofdmaaltijden en blijft iedereen Lekker Fit! In de ouderkamer is het rek met Lekker Fit! Trakteren receptkaarten en op www.rotterdamlekkerfit.nl/trakteren staan de digitale versies. Het doel van de watercampagne is kinderen op de Lekker Fit! basisscholen (groep 1 t/m 8) te stimuleren minstens twee keer per dag een glas water te drinken (in plaats van zoete dranken). Het drinken van water kan op school, thuis, bij de sportvereniging, etc. Ons lichaam bestaat voor 70% uit water. Om gezond te blijven en je goed te kunnen concentreren (leren) is het belangrijk voldoende water te drinken. Volgend schooljaar zal in de groepen 1 & 2 alleen nog maar water worden gedronken in plaats van de pakjes drinken tijdens het 10 uurtje en de etenspauze.

Sociale veiligheid: Veiligheid is niet alleen een omgeving waarin leerlingen zich bijvoorbeeld niet kunnen bezeren, veiligheid gaat om een gevoel. Kinderen moeten een gevoel van vertrouwen hebben, zich veilig voelen in de klas, bij de klasgenootjes en de leerkracht. Kinderen komen uiteindelijk het beste tot leren in een sociaal veilige omgeving, een omgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn en er (bijna) niet gepest wordt. Door het maken van regels en afspraken met de klas, het observeren van de groep en de individuele leerlingen, de landelijke week tegen het pesten en de week van de lentekriebels willen wij de kinderen leren om te gaan met de diversiteit om hen heen en respect te hebben voor elkaar en zichzelf. Ouders zijn hierin ook heel belangrijk, ziet of hoort u wat of maakt u u zorgen ergens over, loop dan altijd even binnen bij de leerkracht, directie, Intern begeleider of de vertrouwenspersoon, van school. In ons sociale veiligheidsplan, te vinden op onze website kunt u hier meer informatie over vinden.

Ouderbetrokkenheid 3.0: Afgelopen jaar hebben ouders (d.m.v. de regiegroep) en het team gewerkt aan de criteria van ouderbetrokkenheid 3.0. Gesprekken zijn gevoerd met ouders en leerkrachten en er zijn doelen gesteld voor het aankomende jaar. Want de ontwikkeling volgen en bespreken willen wij gezamenlijk doen door te bekijken en te bespreken wat goed is voor uw kind en wat bij uw kind past. Ons streven is om volgend jaar het keurmerk van ouderbetrokkenheid 3.0 te ontvangen.

Samenwerken met externe partners: Volgend schooljaar willen wij nog intensiever gaan samenwerken met externe partijen. Gesprekken zijn gaande met Kinder Service Hotels, logopediepraktijk Slinge, Centrum Jeugd en Gezin, I motoriek en nog vele andere partners die in de jaarkalender kunt vinden. Wij willen als school een plek zijn waar kinderen spelen, elkaar ontmoeten en zich ontwikkelen. Om een doorgaande ontwikkeling te creëren voor de kinderen is een nog intensievere samenwerking met verscheidene partners een mooie ontwikkeling.

Doelen zichtbaar maken: Afgelopen jaar is er een start gemaakt op school om de doelen voor de leerkrachten, leerlingen en u als ouder zichtbaarder te maken. Wat gaan we vandaag leren, waarvoor gaan we dat leren en wat willen we geleerd hebben aan het einde van het schooljaar. Het aankomende jaar gaat het team van de Hoeksteen hier verder mee aan de slag. Niemand is te oud om te leren.

 

Begrijpend lezen: Afgelopen jaar zijn er verschillende methodes voor begrijpend lezen bekeken. Dit onderzoek heeft ons doen besluiten om ons volledig te richten op Nieuwsbegrip. De leerkrachten gaan hiervoor een training volgen en worden intensief begeleid. Wij hopen hiermee Nieuwsbegrip in zijn volledige vorm te kunnen inzetten.

Begrijpend luisteren: Aansluitend op de midden/bovenbouw zal de onderbouw zich gaan verdiepen in begrijpend luisteren. Begrijpend luisteren is de voorloper van begrijpend lezen. De onderbouw leerkrachten gaan hiervoor tevens een training volgen. Hiermee willen we een doorgaande lijn creëren.

Spelend leren: Spelend leren! Wat zegt uw kind als u vraagt wat er op school gedaan is? De leerkrachten van de groepen 1/2 hopen dat uw kind als antwoord ‘spelen’ geeft, dan hebben de leerkrachten het goed gedaan! De leerkrachten van de groepen 1/2 kijken waar de kinderen in de klas zich in moeten ontwikkelen en zorgen er voor dat de doelen die de kinderen moeten behalen verwerkt worden in knutselwerkjes, hoeken, werken met alle materialen, boekjes voorlezen en activiteiten in de kring. De kinderen hebben, als het goed is, niet door dat zij aan het leren zijn. Er wordt gewerkt aan de taal-, reken-, motorische en sociale ontwikkeling van uw kind.