Rotterdamse Peuterschool locatie de Hoeksteen

Even voorstellen:


Michella van Donkelaar

Jong, enthousiast en leergierig zijn steekwoorden die op mij van toepassing zijn.

Mijn naam is Michella van Donkelaar, ik ben geboren op 06-11-1987 te Rotterdam.
Ik ben sinds december 2015 werkzaam binnen de stichting Peuter en Co. 

Op dit moment ben ik werkzaam op groep 0 Dreumeleut. Ik draai de groep 0 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Peuter en Co staat voor spelenderwijs leren en een vliegende start! Ik ben er trots op dat ik deel uit maak van deze organisatie.
Samenwerken met de basisschool is een belangrijk uitgangspunt voor Peuter en Co en dus ook voor  Dreumeleut en mij als leidster.

Het gezin staat in mijn visie centraal. Ik ben van mening dat een kind optimaal kan functioneren wanneer het systeem rond om het kind in goede balans is. Gesprekken met u als ouder(s) / verzorger(s) zijn dan ook erg belangrijk voor mij. Spreekt u mij gerust aan als u vragen heeft of iets wil mededelen.
De koffie en thee staat klaar!

Tot ziens!

Christa Frank

Mijn naam is Christa Frank. Ik ben de MBO leidster voor de groep nul. Ik ben al jaren in dienst van SVEOR en heb met veel plezier veel peutergroepen lesgegeven. Ik werk nu al een aantal jaar met veel plezier op groep nul.

Esmeralda Maduro

Mijn naam is Esmeralda Maduro. Ik ben tevens de MBO leidster voor de groep nul. Ik draai samen met Michella de groep 0 op maandag en vrijdag.

Ik ben elke maandag en vrijdag aanwezig op  groep 0. Op de dinsdag en de donderdag ben ik bij A.Z.  in de Carnissebuurt. Al ruim 16 jaar werk voor de stichting. Het was eerst Charlois Welzijn, Peuter en Co Charlois en nu heet het Peuter en Co. Voor die tijd heb ik ook met peuters gewerkt, maar ik ben er even uit geweest vanwege mijn kinderen.

Ik heb ruim 10 jaar op de basisschool de Akker gewerkt in Tarwewijk. Daarna heb ik samen met collega twee nieuwe groepen 0 op gezet bij de Triangel.

Met plezier kom ik elke dag naar het werk toe, want elk dagdeel is anders met de peuters. Je ziet ze groeien en dat vind ik leuk.

Jeannet van de Berg

Mijn naam is Jeannet van de Berg. Ik ben verantwoordelijk voor de zorg van leerlingen en voor de doorgaande lijn van groep 0 naar groep 1. Om de zes weken worden er leerling-besprekingen gehouden. Hierin worden alle leerlingen van groep nul besproken. Er wordt gekeken hoe de ontwikkeling verloopt en welke onderwijsbehoefte de kinderen nodig hebben. Ouders worden regelmatig door de leerkracht en leidsters op de hoogte gebracht van de vorderingen. Bij zorgen kan ik in de groep observeren om het kind verder te helpen. U als ouder wordt hiervan op de hoogte gesteld. Samen met de ouders proberen we dan een plan van aanpak te maken om de juiste zorg te bieden,zodat het kind zich op een adequate manier kan ontwikkelen.

Medewerker ouderbetrokkenheid:  Luciëne Lemmens

Bij de ouderkamer hoort ook een gezicht. Voor velen een bekend gezicht op de Hoeksteen. Toch wil ik mij graag even voorstellen, mijn naam is Luciëne Lemmens. U vindt mij in de ouderkamer en ik ben er voor u op maandag, dinsdag en woensdag.