Welkom

Wat fijn dat u een kijkje komt nemen op de site van de voorschool/groep nul.

Basisschool de Hoeksteen heeft twee groepen nul: nul A en nul B. Wij werken samen met Peuter & Co . Via de website van Peuter & Co kunt u uw kind inschrijven voor de nul groep ‘Dreumeleut’ van basisschool de Hoeksteen. Ook op basisschool de Hoeksteen kunt u uw kind inschrijven voor groep 1. De plaatsing van uw kind wordt gedaan door het plaatsing bureau van Peuter & Co, mocht u dus vragen hebben over wanneer uw kind kan beginnen dan kunt u hier zelf naar toe bellen (zie contact website Peuter & Co). Van de kinderen die inschreven worden op de nul groep Dreumeleut , wordt verwacht dat zij doorstromen naar groep 1 van Basisschool de Hoeksteen. Dit is om zo de doorgaande ontwikkelingslijn van uw kind te kunnen waarborgen.

* Het ondersteunen van ouders bij de opvoeding beschouwen we als één van onze taken. Ouderbetrokkenheid is dan ook een speerpunt in het beleid. In de jaren dat een peuter bij een peuterschool komt, bouwen onze medewerkers een goede band op met het kind en met de ouders. Daarnaast is er een actief ouderprogramma.

* Er ontstaat een vertrouwensrelatie tussen de medewerkers en de ouders. Hierdoor voelen zich vrij om met vragen over de opvoeding bij ons te komen. Bovendien organiseert de medewerker ouderbetrokkenheid (zie Dreumeleut en ouderbijeenkomsten) ouder-kind activiteiten en themabijeenkomsten voor ouders over opvoeden en het opgroeien van kinderen. Ieder half jaar hebben we 10-minuten gesprekken met ouders.

* Kinderen hebben baat bij een doorgaande lijn van de peuter- naar de basisschool. Om dit te borgen is goede samenwerking cruciaal. Zo sluiten onze openingstijden zo veel mogelijk aan op de openingstijden/weken van de samenwerkende basisschool.

* De pedagogische medewerkers van Dreumeleut waken er voor dat iedere peuter zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Tegelijkertijd zorgen zij er voor dat de peuters wanneer ze vier jaar worden, klaar zijn voor groep 1.